11 w - Translate

https://dokumentownik.pl/artyk....ul/4291/wniosek-wizo
https://opisypdf.pl/artykul/38....53/zaswiadczenie-o-c
Własny system bankowy dał do IBAN w 2004 roku, w czasie wejścia Polski do Grupy Europejskiej. W jakimś kraju obowiązuje własny system kontrole zdrowotnej; podstawowe myśli są opisane na kartkach internetowych NFZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do mienia w terenie niezbędnym ze świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie tymczasowego (najczęściej turystycznego)pobytu na gruncie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (