10 w - Translate

https://www.click4r.com/posts/....g/6122555/miand-281-
15zzb oraz art. 15zzc-15zze Ustawy antykryzysowej budowane są z Funduszu Pracy, w ramach wyznaczonych przez ministra dobrego do rzeczy pozycji na rok 2020 dla samorządów powiatów kwot środków (limitów) Funduszu Działalności na tworzenie pomysłów na sytuacja promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Rozwiń » Oraz są z nami: Urszula Niziołek Janiak miejska radna Alicja Bach w Waldemar buda poseł prawna i sprawiedliwoś