10 w - Translate

https://uchatoo.com/post/98209...._https-dokumentarz-p
Wójt Gminy Oleśnica przywołał wyrok WSA w Opolu z dnia 11 czerwca 2007 r., sygn. O ile zdaniem ZUS, pomalowanie ścian jest działaniem (ponieważ nie idzie do zrobienia zindywidualizowanego efektu), o tyle zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z 18 września 2013 r., II UK 39/13) można je uznać za dzieło (bo planem pomagania nie jest łatwe wykonanie usługi, tylko duży efekt w struktury dobrze pomalowanych ścian). W umowie o działanie nie chodzi bo o wszystek sukces będący efektem