3 w - Translate

https://podstawyiwybory.pl/art....ykul/3074/zdania-pod
Na końcu niewielki, aby obie prośby mogły być brane, jako składniki tego tegoż procesu negocjacji i wzajemnych relacji ustępstw ich uczestników. 2. Po drugie, podczas jak w technologii stopy w drzwiach pierwsza a inna prośba mogą pochodzić z innych osób, w technologii nieproszonych ustępstw obie prośby musza wynikać z tego jednego źródła( chwila jest czynników, by bardziej ustępować Janowi, jeżeli nam ustąpił Piotr). 4. Technika drzwiami w twarz - sprzedawca proponuje produkt znacznie przewyższający możliwości finansowe