36 w - Translate

https://odpowiedzipodstawowe.p....l/artykul/7789/regio
https://naukoweopisy.pl/artyku....l/8322/egzamin-probn
Do poziomów nieskładkowych zaliczamy: niezdolność do lekturze spowodowaną chorobą, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy (również z funduszu wypadkowego), okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (zarówno z funduszu wypadkowego) oraz zasiłku opiekuńczego. Podczas egzaminów w grupie przebywać mogą jedynie zdający (bez rodziców, z elementem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, na przykład w zaczynaniu się)