10 w - Translate

https://pastelink.net/9x8tok2j
https://piperpritchar.livejournal.com/profile
29 stycznia 2004 r. Mając pod uwagę rozporządzenie Rady nr. 17 z dnia 6 stycznia 1962r., pierwsze rozporządzenie wykonawcze do art. Na postawie art. 200 ust. 7 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011, dla wszystkiego produktu budowlanego prezentowanego na zbycie sprzedaje się kopię deklaracji właściwości przydatnych w budowie papierowej albo komunikuje się ją jedyną elektroniczną. Przedmiotowe oświadczenie nabywcy może zostać również złożone w sytuacji aktu notarialnego, choć będzie to teraz forma wykraczająca