27 w - Translate

https://sprawdzianklasowy.pl/a....rtykul/7729/przemowi
https://planodpowiedzi.pl/arty....kul/4446/wyrazenia-a
Komórki wyjdą większe, jednak o wiedzieć, że te doskonałe kształty powstające dzięki silikonowi, nie lubią być „rozwijane”. Jeśli handel może w pewien sposób wyjaśniać niewielki rozmiar Czarnej Śmierci, to dzięki samowystarczalności żywieniowej. Nawet jeżeli weźmiemy pod opiekę wzrost terytorium poprzez przyłączenie słabo zaludnionych ziem ruskich, widocznym jest, że nie widać żadnego istotnego wpływu Czarnej Śmierci, a dowode