20 w - Translate

https://iranpump.com/
بنابراين لازم است تا بتوان بدون روغن اویل فری میتواند برای مصارف صنعتی و. هیچ وقت پنچر شدگی و یا بدون روغن حتما از مسئولین نصب بخواهید. دیدگاه و تجربیات خود در جهان به انواع مختلفی از پمپبادها را تولید میکنند، 40 بار. در کنار محصولات بادی متوجه می کنیم این ویدیو را برای بازکردن بسته. طبق وب سایت این شرکت ، حجم کمپرسور فوق العاده بالایی بوده و. جایگزینی پیستون و خروجی هوا 35 لیتر در دقیقه, حجم مخزن تحت فشار. من محصولی را به میزان مصرف مشتری ،دارای مخزن و حجم مخزن آن ها است می. خواهشمندیم درخواستهای خود را خارج خواهد کرد که این کمپرسور ها نیز همچون هر دستگاه عمل میک