3 w - Translate

https://notes.io/qdizK
https://pastelink.net/9nrxpg88
https://site-8758759-920-1921.....mystrikingly.com/blo
UWAGA! W życzeniach oficjalnych obowiązują formalne zwroty grzecznościowe do odbiorcę. UWAGA! W zaproszeniu oficjalnym obowiązują formalne zwroty grzecznościowe do adresata. Ich myśl połączona jest z istotnymi zagadnieniami w życiu adresata (imieniny, urodziny, jubileusz, święta, ślub itp.). Warszawy, pojawi się możliwość wyboru adresata pisma, jakiego toż chodzi nacisnąć. Po dodaniu załącznika należy nacisnąć przycisk