10 w - Translate

https://wzoryumowy.pl/artykul/....7267/kartka-w-linie-
https://umownypdf.pl/artykul/1....642/wniosek-o-jednor
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prawidłowego organu nadzorczego w kierunku ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w współczesnym przepisy ogólnego Rozporządzenia o pomocy danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oprócz tradycyjnej już formy pisemnej, czyli skargi dostarczonej za pośrednictwem Poczty Polskiej, użytkownik