1 y - Translate

https://wzorypdfi.pl/artykul/7....885/list-motywacyjny
https://pdfyiwzory.pl/artykul/....6640/wzor-wypowiedze
Prosimy o zawarcie w CV transakcją na wykorzystywanie informacji personalnych, jaka jest niezbędna do startu w przebiegu rekrutacji: "Wyrażam umowę na wykorzystywanie danych osobowych ustalonych w bieżącym papierze do działalności procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o pomocy informacji personalnych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 100 i zgodnie z Poleceniem Parlamentu Lokalnego oraz Wskazówki (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20