3 w - Translate

https://salamatrazavi.com/prod....uct/general-practiti
https://salamatrazavi.com/prod....uct/general-practiti
پزشکان عمومی می‌توانند آزمایش‌های متنوعی را متناسب با شرایط شما انجام دهند. این آزمایش‌ها ممکن است شامل تست‌های بالینی نوار قلب، آزمایش ادرار، سطح قند خون، فشار خون و آزمایش مدفوع باشد. واقعیت این است اگر در شرایطی قرار گرفته‌اید که امکان خروج از منزل را ندارید یا خروج از منزل می‌تواند خطرات جدی در پی داشته باشد، بهتر است از خدمت ویزیت پزشک در منزل استفاده کنید. این خدمت مخصوص گروه خاصی نیست، فقط برخی افراد بیش از دیگران به آن نیاز دارند. ✔ بیماری‎‌های هیپوفیز و تیروئید