2 w - Translate

https://rozwiazaniaiodpowiedzi.....pl/artykul/3163/kar
Zawiera się to, że próbują zrozumieć świat lepiej niż pozostali. Wszyscy o nim mówią, nazywając go imieniem człowieka, który próbował nieustannie zrozumieć świat. Zjawisko społeczno- , którego istotę określa stosunek człowieka do sacrum (świętości); na religię prezentują się wierzenia (mity, dogmaty), kult (obrzędy religijne) oraz w przypadku bardziej zaawansowanych religii - organizacja (np. Kościoły); wielość nauk jest wynikiem różnego widzenia i wyobrażania sobie sacrum przez inne ludy i braci sp