2 w - Translate

http://hawkee.com/profile/2434679/
https://community.windy.com/user/trailowl9
הימנעות מפשע מזמן חניית רכבכם מחבר: רוברט יאנג google.com/articles/auto_and_trucks/article_1353.shtml תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:305 קטגוריה: משאיות אוטומטיות_ מאמר: גניבה ונדליזם - במידת האפשר, ספק לכל נכס מוסך ננעל פרילנסר בגבולות הנכס . מוסכים נעולים מחוץ לגבולות או לחילופין חניונים מעורים מוארים וגלויים הינם המעוניינים הטובים ביותר. במקומות שהינם לא ניתן לסגור מוסכים אינדיבידולים, רצוי חניון חניה או שמא שביל בחניה מקובצת הרחק מבתי מגורים. - ככלל, מתופעל למנוע הצטברות מחניונים תת קרקעיים אם מרובי קו