1 w - Translate

https://przykladowedokumenty.p....l/artykul/3660/aneks
https://docsypdf.pl/artykul/66....64/wniosek-o-spis-in
Umowa wynajmu mieszkania wygasa automatycznie z upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Ponadto zgoda na chwila próbny ulega rozwiązaniu wraz z upływem czasu, na który ją wprowadzono, a przed tym sezonem - można rozwiązać ją zbyt wypowiedzeniem. 1. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z listami potwierdzającymi spełnianie warunków lub praw branych pod pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym od 11 maja do 20 maja 2020 r., godz