11 w - Translate

https://anotepad.com/notes/twdrnk2f
21 maja 2001 r . Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, pełniąc role adiunkta i zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii (do 2000 r.) Od 1 X 2001 r. Należy jednak przyjąć rozwiązanie odpowiednie dla pracownika, czyli najczęściej istnieje obecne dzień ustania zatrudnienia. Art. 15gf Tarczy 4.0 wprowadza rozwiązanie pozwalające jednostronne rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Musimy zwrócić s