2 w - Translate

https://opisyprzyjazne.pl/arty....kul/8090/matura-rozs
U maturzystów sprawdzano umiejętności posiadania własnymi słowami głównych tez podanego tekstu popularnonaukowego z branże fizyki lub astronomii. Efekty kształcenia - wiedzy i umiejętności: rozumienia oryginalnych i tych uwarunkowań edukacji; formułowania i operacjonalizacji celów edukacyjnych; projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego przystosowanego do wyjątkowych potrzeb ucznia; formułowania oceny ucznia. Rozdziały poświęcone są bezpieczeństwu człowieka, edukacji dla bezpiecz