1 w - Translate

https://przyjaznekartkowki.pl/....artykul/11252/dedyka
https://opisyprzyjazne.pl/arty....kul/7643/ile-powinie
https://liceumszkola.pl/artyku....l/10732/na-czym-pole
Zainteresowania będą się przechodzić w trzech blokach przedmiotowych, rozpoczynających się w godzinach: 90, 12:30 i 160. W wypadku kursu podstawowego jedno spotkanie będzie było 3 godziny lekcyjne, zaś w porządku rozszerzonym przewidziano 4 godziny lekcyjne. Tak kiedy i w starych pozycjach wraz z plikami MP3 znajdziesz także podręcznik w PDF