1 w - Translate

https://klasaopisy.pl/artykul/....8667/jak-zrobic-darm
https://odpowiedztekst.pl/arty....kul/12459/napisz-ogo
Efektywność podejścia CLIL, promującego aktywne konstruowanie miejsc i integrację wiedzy przedmiotowej z wiedzą języka obcego, opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy nauczycielami języka innego i przedmiotu. Innowacyjną cechą projektu CLIL4Children jest jednoczesne wprowadzanie wiedzy merytorycznej oraz rozwijanie kompetencji w obszarze języka angielskiego obecnie na etapie szkoły podstawowe