3 w - Translate

https://kartkowkiszkolne.pl/ar....tykul/1369/wyjasnij-
Wspólne wyznaczniki podali już Hackney i Nye, idąc z założenia, iż doradztwo winno wysyłać do samego celu - mianowicie, ekspert w głównej kolejności musi być zorientowany w tej sytuacji naszego klienta, zanim zacznie udzielać porady. Chciałbym przynajmniej uświadomić mu, że nie złoży swego chwalebnego ciała w ofierze jak żołnierz ku chwale sztandaru albo jak męczennik ku chwale nieśmiertelnego Boga. Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. Rój (1925-1951), żołnierz NSZ i Swego Zjednoczenia Wojskowe