4 w - Translate

https://folderumowy.pl/wzory/2....257/wzor-umowy-powie
Negatywne emocje oczywiście niosą za sobą ryzyko tego, że dany produkt zostanie uznany negatywnie, natomiast w jakichś wypadkach oczywiście taki wynik jest korzystny, jak chcemy przekonać ludzi o szkodliwości jakiegoż zachowania lub zjawiska. Nie raczymy się przekonać słabym argumentom i realizujemy racjonalnej analizy i weryfikacji dostępnych danych. Badania pokazują, że spoty reklamowe emitowane w porządku przerw programów rozrywkowych lub komedii przynoszą odpowiedniejsze efekty dla produktów kupowany