1 w - Translate

https://udanepodstawy.pl/artyk....ul/2349/szymborska-s
https://tekstsprawdzian.pl/art....ykul/3386/gra-koo-fo
Proceedings of the 6-th International Conference for Suicide Prevention. „Life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think.” - Życie jest tragedią dla tych, co czują, a komedią dla tych, co myślą. Tow. Wioślarskie. W 1886 WT Cyklistów, w 1893 WT Łyżwiarskie. Powstawały pierwsze kluby (TS Wisła, Cracovia, Czarni, Pogoń Lwów, Towarzystwa Wioślarskie1878, Cyklistyczne 1886, Łyżwiarskie 1893) pod koniec 19 wieku również na wstępu 20. Od