3 w - Translate

https://canvas.instructure.com..../eportfolios/1610346
https://zenwriting.net/quithot....03/podanie-o-podjeci
Panie Danielu w jakby istnieje taka zasada lex specialis derogat legi generali w sukcesie wynajmu lokali mieszkalnych tworzy się ona do ostatniego iż kodeks cywilny (legi generali) ma zastosowanie tylko do ostatnich propozycji których ustawa o ochronie praw lokatorów (lex specialis) nie reguluje. Ustawa o ochronie praw lokatorów dotyczy każdego przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego (nie dotyczy najmu i