4 w - Translate

https://www.pearltrees.com/dec....yzje9261/item4810955
Szkoła Podstawowa Nr 47 - Treści nauczania języka polskiego - wymagania szczegółowe - kl. Treści nauczania języka polskiego - wymagania szczegółowe - kl. 4 tygodni. W dniu rozpoczęcia omawiania lektury uczniowie mogą tworzyć bez zapowiedzi sprawdzian znajomości treści. 6. Krótkie sprawdziany (np. ze nauk treści lektur, kartkówki z trzech ostatnich lekcji) nie pragną istnieć zapowiedziane natomiast nie podlegają poprawie. Na szkoły będziemy je tłumaczyć. 7. Uczeń ma obowiązek zgłosić przed podjęciem zajęć nieprzygotowanie do szkole lu