3 w - Translate

https://przyjaznekartkowki.pl/....artykul/2665/ewa-cho
Kraków jest miastem, który naszą popularność i rolę zawdzięcza przede każdym wysokim postaciom, ludziom, którzy rozsławiają jego imię na nowych płaszczyznach. Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel (red.), Zastosowania diagnozy edukacyjnej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2015, s. Wszystek facet musi odpowiedzieć sobie na badanie, którym wartościom pragnie służyć. Ludzie, komunikując się między sobą, narzucają sobie taki lub różny rób bycia, mówienia, działania; i wszystek zniekszta