4 w - Translate

https://rozwiazaniewyborny.pl/....artykul/105/opis-pos
https://opracowanieklasowki.pl..../artykul/12578/hymn-
Ponieważ teologiczne dysputy wymagały argumentowania w oparciu o Pismo Święte, konieczne było potrafienie własnego, katolickiego przekładu. W Europie Zachodniej można było zginąć na stosie za jedno mienie fragmentów Pisma Świętego, takich jak Dziesięć Przykazań, czy modlitwy Ojcze Nasz. Zarówno kościoły ewangelickie, jak również kościół katolicki dysponowały odtąd uznanym wydaniem tekstu biblijnego w języku ojczystym. Ko