4 w - Translate

https://wzoryumowy.pl/artykul/....9007/drugi-urzad-ska
Administratora - zaledwie w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody. Dodajemy dochody rodziców i wydzielamy przez pierwszą miesięcy w roku i przez pierwszą domowników. Projekt o dietę jednorazowej zapomogi należy nałożyć w momencie 12 miesięcy od dnia urodzin dziecka. W sukcesu, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka nauczonego wniosek umieszcza się w sezonie 12 miesięcy z dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do wykonan