3 w - Translate

https://podstawykartkowka.pl/a....rtykul/10231/klucz-o
https://rozwiazanieplany.pl/ar....tykul/11510/matura-2
Wszyscy razem widzimy znakomitą większość obrazu, każdy z nas z osobna, tylko jego znikomą część - przyjście do możliwie najpełniejszej wizji tego, co wspólnie obserwujemy, będzie w takim razie znaczyło istotowo najpełniejsze urzeczywistnienie się potencji komunikacyjnej śpiącej w języku. Nie jestem część waszych zeszytów. Księżyc znad Hal srebrzył ich pobladłe twarze, rozległe rumowisko p