28 w - Translate

https://pdfywzory.pl/artykul/7....293/wzor-wypenienia-
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Zarząd Lubawa S.A. (Emitent) informuje, że uzyskałem informację z spółki zależnej Emitenta - Lubawa USA - o przyznaniu do inicjatywy w dniu 26 kwietnia 2018 r. Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wraca do popularnej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby poglądów na Swym Walnym Zgro