4 w - Translate

https://przykladoweteksty.pl/a....rtykul/4954/oswiadcz
Cel zapewnienia bezpłatnego transportu i troski w sezonie przewozu uczniów potrafi żyć organizowany w obecny system, że gmina wyznaczy miejsca, z których uczniowie są prowadzeni do szkoły, z tym iż mieszkania te nie mogą dostawać się w długości od domu ucznia przekraczającej odległości znane w art. Regulacje te kieruje się właśnie do dzieci, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego (art. 17 ust. 2 u.s.o., czyli odpowiednio 3 km lub 4 km. 17 ust. 3 u.s.o., może zwracać koszty przejazdu za dowóz