11 w - Translate

https://opisypdf.pl/artykul/29....24/jak-napisac-zawia
Gdy w stopniu zawieszenia funkcjonowania w kwestii podziału nieruchomości plan swój nie zostanie uchwalony, używa się przepis ust. Gdy ten powód zostanie spełniony, wówczas należy złożyć wniosek elektroniczny do określonego państwa członkowskiego i okazać go we ojczystym kraju za pośrednictwem oficjalnego portalu internetowego. W wypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi tekstami w stopniu od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego przemawiania za miesiąc październik i