4 w - Translate

#toc-0
#toc-1
https://camdua.info/dau-dua-la....-gi-dau-dua-nguyen-c
https://thucanchannuoi.one/dau....-dua-mua-o-dau-thuc-
Content Đá liếm không có urea nên cho cho tất cả các đối tượng bò và bê sử dụng. Cám gạocó chất lượng rất khác nhau tùy thuộc vào quy trình xay sát. Cám gạo loại tốt thì có ít vỏ trấu nên hàm lượng xơ tổng số thấp (khoảng 6-7%) giá trị TDN khoảng 70% và protein thô từ 13-14%, Năng lượng trao đổi từ 12-12,5 MJ/kg chất khô. Điều này đã góp phần nâng hiệu quả, giảm chi phí trong chăn nuô