3 w - Translate

https://wzorypdfi.pl/artykul/2....973/transport-wiezni
Ten obiekt jest akurat tak daleko sczytany, jak tom wierszy i esejów Josifa Brodskiego. Tak ważny dla mnie tom Farbiarka ukazał się w Śladzie w roku 2009 właśnie dlatego, że redaktor Jerzy Illg przeczytał w numerze „Zeszytów Literackich” moje inne wiersze. Wiozłam, wracając z wakacji, plakat z triesteńskiej wystawy Leonor Fini w roku 2009 - zwłaszcza dla „Zeszytów”. Często widzieli się na spotkaniach promocyjnych „Zeszytów” z osobami, które „Zeszyty” wokół siebie skupiały. To akurat „Zeszyty” zainicjowały i za