13 w - Translate

https://zapytaniapdfy.pl/artyk....ul/4834/wzor-wypowie
Procedura odwoławcza w rzutach z Kapitałów Europejskich została szczegółowo zaprezentowana w ustawie o treściach realizacji programów w zasięgu polityki spójności kupowanych w nadziei finansowej 2014 - 2020 (w dziale 15). Warto nauczyć się oraz z horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków prostymi na właściwości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a jeszcze zawsze z dokumentacją konkursową - często z Dokumentem do Regulaminu konkursu, regulującym omawianą procedurę