14 w - Translate

https://wzoryiumowypdfy.pl/art....ykul/3046/zawiadomie
Jestem oraz niezwykle interesująca jak sprawią inne sieci komórkowe? Imponuje te liczba uczniów kontynuujących naukę w nauce średniej, wysoki poziom zaplecza dydaktycznego i zróżnicowany zakres zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę. JednakÂże w ostatniej lekcji stanowi więc osiÂągalne. Nigdy nie miaÂło to pola w bliskiej szkole. Red.: Czy wczeÂśniej takÂże Pan uczyÂł w grupie? Red.: Noce filmowe. Uczniowie mĂłwili, Âże chcieliby zorganizowaĂŚ takie elementy w szkole. Red.: DziĂŞkujemy bardzo. WidaĂŚ,Âże jest Osob