48 w - Translate

https://sprawdzianyprzyjazne.p....l/artykul/7285/czy-h
Także jak państwowe systemy prawne, tak też prawo kanoniczne jest twórczo prowadzone przez wykształconych praktyków i teoretyków prawa. Też gdy w ostatnim okresie historycznym, dominującą pozycję ma prawo zwyczajowe, które już powoli nabiera cech stanowych. Komentatorzy powiązali teoretyczne osiągnięcia glosatorów z potrzebami praktyki politycznej, ustrojowej i sądowej, uwzględniając swoje prawa zwyczajowe, miejskie prawo statutowe, wszechobecne prawo kanoniczne i ustawodawstwo cesarskie. Poszczególne organizmy pań