5 w - Translate

https://blogfreely.net/inne414....7/crm-baza-wiedzy-pr
https://penzu.com/p/55784841
https://www.pearltrees.com/rac....hunki7071/item479558
Czasami sprowadza się tak, że szef nie skieruje osoby zatrudnionej na odpoczynek, a czas słowa jest za krótki, by wykorzystać wszystkie dni urlopowe. Może sprawić się też tak, że pracodawca zwolni człowieka z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia. Przy obliczaniu stażu warunkującego długość okresu wypowiedzenia należy uwzględniać i sam czas wypowiedzenia, co potwierdził Sąd Najwyższy w sądzie z dnia