6 w - Translate

https://plankartkowki.pl/artyk....ul/2007/serial-znaki
Pan Tadeusz" jest poematem epickim, prowadzą w nim części narracyjne. Ważne miejsce mają bogate, różnorodne opisy nieba polskiego, ziemi ojczystej - całej, bajecznej przyrody "końca lat dziecinnych". Natura nie żyje w utworze jakimś odrębnym, samoistnym bytem. Towarzyszy człowiekowi we jakichkolwiek działaniach i zabawach, uwagach i radościach, wzlotach i upadkach. Opisy przyrody są doskonale zharmonizo-wane z wydarzeniami wśród ludzi. Np. z czystą, sielankową atmosferą Soplicowa, w liczb częściach utworu, współgra rozj