15 w - Translate

https://pdfumowy.pl/artykul/80....57/wzor-rozwiazanie-
W spraw kiedy w dniu ogłoszenia upadłości lokal nie został także wydany upadłemu (najemcy), wszystka ze kart może odstąpić z umowy. Przypuśćmy jednak, że człowiek obserwuje grę, notuje wszystkie kolejne wyniki, a gra jest znacznie długo; gdy przygotuje on bilans swoich notatek, stwierdzi, że rozkład efektów jest porównywalny z założeniami rachunku prawdopodobieństwa. Ale na wprowadzenie sędziego-komisarza syndyk może rozwiązać umowę najmu przed terminem, za który czynsz zapłacono z góry, jeśli dalsze bycie umowy utr