4 w - Translate

https://przedlekcjami.pl/artyk....ul/393/uzupenij-dial
Czyściec jest niczym więcej, jak właśnie ekspiacją w następnym życiu. Dlatego daję ten teraz czas, aby nowa Róża rozpoczęła modlitwę różańcową. Dusza po śmierci za oczywistość ma swą niegodność, i za miłosierdzie myśli sobie tak oczyszczenie w ogniu czyśćca. Dlatego czyściec w prawdy nie jest konsekwencją dla ludzkiej duszy, ale tę szansą na jej starcie z rdzy grzechu, aby mogła dojść do chwały nieba; jest dostąpieniem miłosierdzia. Fatima jest ważnym znakiem Bożego miłosierdzi