3 w - Translate

https://przyjazneklasy.pl/arty....kul/3981/stosunek-wi
https://klasowkiprzyjazne.pl/a....rtykul/6786/klawisze
https://odpowiedzirozwiazanie.....pl/artykul/7392/opis
Art. 44zm. 1. Uczeń kończy szkołę artystyczną, jak w skutku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich potrzebnych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o jakich mowa w przepisach straconych na podstawie art. 3) poszczególnych zajęć edukacyjnych artystycznych układa się roczne oceny klasyfikacyjne według sile natomi