14 w - Translate

https://trescpdf.pl/artykul/85....15/odpowiedz-na-wnio
Te projekty jednak zostały póki co odsunięte. Pojęcia czynności zwykłego zarządu i przekraczających zarząd prosty nie zostały w Kodeksie cywilnym zdefiniowane. Zakres, warunki i tryb przekazywania Agencji Wywiadu informacji otrzymanych w efekcie wykonywania prac operacyjno-rozpoznawczych przez organy, pomocy i instytucje państwowe. Prace tego typu nie można wobec tego ocenić jako umowy pożyczki. 2. Bądź w kontaktu z obecnym, że Spółka zwróci pracownikom (u których pobyt w Niemczech przekroczył