https://www.openlearning.com/u..../pismawypowiedzenia-
https://pisma-decyzje-90.feder....atedjournals.com/kom
3. Brak motywacji i spadek produktywności - goście nie są ochot do rzeczy, jeśli czują, że są zaniedbywani i nikt ich nie słucha. Czy wobec tego zbyt dni oraz właśnie szybko wolne od pisania czynności, ubezpieczonemu nie przysługuje zasiłek chorobowy? Pracownikowi przysługuje należeć do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem"