6 w - Translate

https://planliceum.pl/artykul/....4329/minimalna-liczb
Traktowała wówczas żyć identycznie jak u Heinricha von Stephena karta z jednej strony z pomieszczeniem na adres i nadrukowanym znaczkiem oraz z pozostałą stroną przeznaczoną na korespondencję ograniczoną a jedynie do 20 słów. Dzięki działaniu bycie się innym miejscem Bożej obecności. Przez wiarę Maria zrodziła w swym uczuciu Słowo, i tak dała przykład każdemu chrześcijaninowi. Wzbogaca ten paralelizm Ireneusz w prostym Adversus haereses. Ireneusz sugeruje się aż do tego, by Marię utożsami