32 w - Translate

https://dobrekartkowki.pl/arty....kul/8644/na-podstawi
Absolut jako racja przygodnej prawdzie jest bytem w duzi aktualnym, nie działającym w sobie żadnego ele-mentu możnościowego. Jak taki jest bytem doskonałym, przebywającym w sobie wszystkie doskonałości czyste. Poza bytem Absolutnym wszelkie inne przedstawiam się przygodnością. Pracownik w niniejszej optyce, jest bytem złożonym. Człowiek tutaj jawi się jako byt złożony z wyjątku fizycznego i nadsomatycznego. Byt Absolutny a w porządku Tomasza to ostatnia racja rzeczywistości, zarazem t