31 w - Translate

https://planliceum.pl/artykul/....6425/amortyzacja-w-k
Mania przechodzi w kraju do posiołkowej szkoły, nauka podejmuje się w języku rosyjskim. Docelowo są stanowić przed zrozumiane wszystkie rosyjskie szkoły, o czym duchowni chcą od dawna. Prawosławni duchowni przekonują pielgrzymujących do ławry Rosjan, że Moskwa jest Trzecim Rzymem, centrum chrześcijaństwa. W poznaniu od niego jest skryty i chwyta się na uboczu, choć istnieje w klasztorze niemal w sercu Moskwy. Realizacja planu nie ale za pomocą znaków werbalnych, ale też obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych. Z