49 w - Translate

https://klasaopisy.pl/artykul/....6926/narysuj-w-zeszy
https://kartkowkiproste.pl/art....ykul/6483/jak-naryso
To dopiero kilka zagadnień z książki Matematyka jest wszędzie. Interesuje mnie mnogością poruszanych pytań i prostotą języka. Podstawa programowa umożliwia rozwój młodzieży na dużo stronach: w zakresie świadomości i tożsamości regionalnej i etnicznej, stylu i sztuki. Motowidlak T., Główne linie podziału między Komisją Europejską a Polską w dziale polityki energetycznej, Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis, nr 1(333) 2018, nr 1/2018,