32 w - Translate

https://planliceum.pl/artykul/....1413/strona-bierna-z
https://sprawdzianytekst.pl/ar....tykul/1166/byle-nie-
Prof. Rusek zreferował również krótko stan nauce o najważniejszych zadaniach dotyczących budowy jąder atomowych i przechodzących w nich procesach. Wiedza o promieniotwórczości, o zjawiskach przechodzących na poziomie jąder atomowych wprowadziła do dorobku całej ludzkości i złożyła ludziom narzędzi, które znalazły powszechne zastosowania w różnych dziedzinach; zastosowania te przyniosły różnorakie skutki, w większości bardzo pozytywne, jedn