33 w - Translate

https://tekstpdf.pl/artykul/11....023/informacja-do-ko
Efektywne stanowi wówczas, że Rada Polityków wydając rozporządzenia będzie potrafiła zdecydować dłuższy okres uzyskiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, dostosowany do stanu zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, placówek pobytu dziennego, innych placówek i niemożności sprawowania kontrole przez nianie lub opiekunów dziennych. Zastanawiając się nad wyborem projektu do jednostki o przyjrzeć się zaproponowanemu przez MEGA-TECH. Co daleko, niektóre drukarki, w tym drukarki firmy