23 w - Translate

https://liceumpodstawowe.pl/ar....tykul/5087/napisz-cz
https://klasaopisy.pl/artykul/....8233/elektron-wpada-
W decydującej ilości schrystianizowani Syryjczycy, kontynuatorzy greckich szkół perypatetyków (przegnani z Aten przez chrześcijańskiego cesarza Justyniana), rozwijali matematykę, medycynę i astronomię, wpływali na arabski Arystotelesa, Euklidesa, Galena, Ptolemeusza, itd. Rozwijano astronomię, algebrę i chemię. W licznej ilości to różnorodność tradycji, obyczaje i kupowania ludno